Start Inschrijvingen 2014 & Seasonstart Dubbels & Receptie op 5 april

INSCHRIJVINGEN 2014 :
De lidgelden (inclusief verlichting) zijn voor het seizoen 2014 bepaald op :

  • € 110 voor volwassenen
  • € 50 voor jongeren vanaf geboortejaar 1998.

Vanaf het 4e lid uit een gezin (wonend op hetzelfde adres) wordt een korting toegekend van 50% te beginnen vanaf het goedkoopste tarief.

Was u vorig seizoen ook reeds lid bij TC Sterrenbos of wil u voor het eerst lid worden ?

Schrijf u in via dit formulier of via de website onder “Lidmaatschap”. Graag ook zeker uw mailadres doorgeven zodat u de nieuwsberichten kunt ontvangen.
Mogen wij aan de interclubspelers vragen dit zo snel mogelijk te doen. Alvast dank.

Betaling kan ENKEL gebeuren via overschrijving op volgend rekeningnummer: BE 84 0016 3611 4659 maar vergeet niet u eerst in te schrijven via dit formulier.

Alvast van harte welkom!

SEASONSTART DUBBELS & RECEPTIE ZATERDAG 5 APRIL vanaf 17u :

  • Dit jaar laten we zowel de start van het nieuwe jaar als de start van het seizoen samenvallen. Reserveer alvast 5 april!
  • We reserveren dan alle terreinen om te dubbelen en te bubbelen onder en tegen elkaar.
  • Een sportieve inspanning gevolgd door een ontspannende receptie om het seizoen goed in te zetten. Meer info volgt.

WOORD VAN DANK :

  • Bij deze bedanken we ook vanuit de club en het bestuur uitdrukkelijk Ellen Vlerick die 3 jaar de taak van “secretaris” op zich heeft genomen en voor de club hopen administratief werk heeft verzet. Dikke merci.
  • Tegelijk danken we nu reeds Carole (Picavet) en Isabelle (Van der Elstraeten) die de inschrijvingen in goede banen zullen leiden. Succes alvast !
  • We verwelkomen ook Filip Martens als nieuw bestuurslid.